בחריין


תאריך הקמה: 1783 ו-1971
עצמאות: ממלכת פרס(1783) ומבריטניה(1971)
יבשת: אסיה, מזרח התיכון
שפה רשמית: ערבית
עיר בירה: מנאמה
העיר הגדולה ביותר: מנאמה
אוכלוסיה: 688,345
משטר: מונרכיה חוקתית
ראש הממשלה: ח'ליפה אבן סלאמן אל ח'ליפה
מלך: חמד אבן עיסא אל ח'ליפה
נסיך לכתר: סלאמן אבן חמד אבן עיסא אל ח'ליפה
מטבע נוכחי: דינר בחרייני
.