ב-1943 החליט הגסטפו, המשטרה הגרמנית החשאית, להנפיק שטרות ייחודיות שישמשו את גטו טרזינשטט שבצ'כוסלובקיה. הנאצים רצו להציג את גטו טרזינטט לעולם כמודל להתיישבות יהודית במטרה להסתיר את כוונותיהם האמיתיות. השטרות יעידו כביכול על כך, שמתנהלת כלכלה בסיסית ועצמאית במקום. על השטר מופיע סמל יהודי מסורתי,משה מחזיק את עשרת הדיברות, דבר שהיה אמור להעיד שמתנהלת אוטונומיה יהודית במקום. המציאות בפנים הייתה שונה לגמרי. המקום התנהל כמחנה ריכוז לקראת גירושם של היהודים למחנות ההשמדה, והמטרה האמיתית של השטרות הייתה להקשות בריחה של יהודים מהמקום, הרי שלא יכלו להשתמש בשטרת אלו מחוץ לחומות הגטו.