ליטא


תאריך הקמה: 6 בספטמבר 1991
עצמאות: מבריה"מ
יבשת: אירופה
שפה רשמית: ליטאית, רוסית
עיר בירה: וילנה
העיר הגדולה ביותר: וילנה
אוכלוסיה: 3,600,000
משטר: דמוקרטיה פרלמנטרית
ראש הממשלה: גדימינאס קירקיאלס
נשיא: ולאדס אדמקוס
מטבע נוכחי: ליטאס
תמ"ג לנפש: 14,000$
.