ניקרגואה


תאריך הקמה: 15 בספטמבר 1821(1850-הוכרה)
עצמאות: מספרד
יבשת: מרכז אמריקה
שפה רשמית: ספרדית
עיר בירה: מנגואה
העיר הגדולה ביותר: מנגואה
אוכלוסיה: 5,465,100
משטר: רפובליקה
נשיא: דניאל אורטגה
מטבע נוכחי: קורדובה
תמ"ג לנפש: 3,000$
.