לוקסנבורג


תאריך הקמה: 1815(1839-הוכרה)
יבשת: אירופה
שפה רשמית: גרמנית, צרפתית, לוקסנבורגית
עיר בירה: לוקסנבורג
העיר הגדולה ביותר: לוקסנבורג
אוכלוסיה: 480,000
משטר: דוכסות גדולה
ראש הממשלה: ז'אן קלוד יונקר
דוכס גדול: הדוכס הגדול הרי
מטבע נוכחי: אירו
תמ"ג לנפש: 82,000$
.