ארצות מרכז אפריקה

תאריך הקמה: 1972
יבשת: אפריקה
סניף ראשי: יאונדה, קמרון
נשיא: פילברט אנדזמבה
מטבע נוכחי: פרנק מרכז אפריקאי
.