סדרת בנק לאומי 1952-1955
ב-1951 הועברו כל הנכסים וההתחייבויות של "בנק אנגלו - פלשתינה" לחברה חדשה בשם "בנק לאומי לישראל בע"מ", והיה צורך להנפיק סדרת שטרות חדשות. הונפקו שטרות שדמיונם הרב לאלה של סדרת אנגלו - פלשתינה והמטבע נקרא: "לירה ישראלי".

50 לירות א"י בנק לאומי

50 לירות א"י בנק לאומי*

10 לירות א"י בנק לאומי

10 לירות א"י בנק לאומי*

5 לירות א"י בנק לאומי

לירה א"י בנק לאומי

500 פרוטה בנק לאומי