סדרת בנק אנגלו-פלשתינה 1951-1948
.
שטרות ומטבעות הם לא רק אמצעי תשלום, הם גם סמל לעצמאות. אבות היישוב היהודי ידעו שלפני הקמת מדינה חדשה היה עליהם לקבוע לה מטבע. כיוון ששמה של המדינה טרם(עוד לא) נקבע, התעוררה השאלה, מה יודפס על השטרות. לא ניתן היה להדפיס את השטרות בארץ ישראל - הן משום שהמנדט(שלטון) הבריטי טרם תם והן בשל העדר הרמה הטכנית הדרושה. כמוכן היה ידוע גם שמדפיס בעל מוניטין בחו"ל לא ידפיס כסף למדינה שאינה קיימת. לאחר מאמצי שכנוע רבים הסכימה חברת "אמריקן בנקנוט קו'" בניו יורק להדפיס שטרות אלה. השטרות הגיעו ארצה בחשאי ביולי 1948.
.

500 מיל בנק אנגלו-פלסטינה

1 לירה א"י בנק אנגלו-פלסטינה

5 לירות א"י בנק אנגלו-פלסטינה

10 לירות א"י בנק אנגלו-פלסטינה

50 לירות א"י בנק אנגלו-פלסטינה