שטר בעריך 20 שקלים חדשים בנק ישראל מפולימר

עיצובו של השטר מפולימר זהה לעיצובו של השטר מנייר באותו עריך, פרט לשינויים קלים בסימני הביטחון. הבולט שבהם הוא חלון שקוף, המאפיין שטרות מפולימר, ומשמש סימן ביטחון קל לשימוש בידי הציבור. ייצור השטר מפולימר ישפר את עמידותו של השטר ויאריך את חייו.
.