סדרה ג' של הלירה הישראלית 1969-1973

במהלך השנים התעורר הצורך בעריך גבוהה מ-50 ל"י, והוכנס למחזור, בפברואר 1969, שטר ראשון בן 100 ל"י, עם דיוקנו של ב"ז הרצל ואיתו סדרה חדשה של שטרות.


100 לירות ישראליות בנק ישראל
פנים: דיוקנו של בנימין זהב הרצל
גב: סמל המדינה, ומסביב סמלי שנים עשר השבטים

50 לירות ישראליות בנק ישראל
פנים: דיוקנו של חיים וייצמן
גב: משכן הכנסת בירושלים

10 לירות ישראליות בנק ישראל

פנים: דיוקנו של חיים נחמן ביאליק
גב: ביתו של חיים נחמן ביאליק בת"א

5 לירות ישראליות בנק ישראל

פנים: דיוקנו של אלברט אינשטיין
גב: מבנה הכור האטומי בנחל שורק