סדרה א' של הלירה הישראלית-בנק ישראל 1955-1958
ב-1955 הוחלט על הנפקת סדרת שטרות חדשות. לקישוט השטרות נבחרו נופים בארץ ישראל, ולשם עיצובם הוזמנו גרפיקאים אמנים של בית הדפוס הגדול לשטרות בלונדון, "תומס דה לה רו".
.
50 לירות ישאליות בנק ישראל

10 לירות ישראליות בנק ישראל

5 לירות ישראליות בנק ישראל

לירה ישראלית אחת בנק ישראל

500 פרוטה בנק ישראל