פקיסטן- 20 רופי 2006 UNC
.
פנים: דיוקנו של "מוחמד עלי ג'ינאח", השליט הראשון של פקיסטן
גב: מחזו "מוהן-ג'ו-דרו, לרקנה"\סימן מים: דיוקנו של "מוחמד עלי ג'ינאח"
.
מחיר: 6 ש"ח