ספיניקס הוא יצור מיתולוגי בדמות אריה עם ראש אדם, ולפעמים מתואר גם עם כנפיים. הספניקס הוזכר לראשונה במצרים העתיקה. פסל הספניקס הגדול והמפורסם ביותר הוא "הספניקס הגדול של גיזה" שנמצא בגיזה שבמצרים בגדה המערבית של הנילוס. בין כפות הספניקס נמצא מקדש, וראשו הינו ראשו של פרעה חפרע. כיום, משערים שבנייתו הושלמה במאה-28 לפנה"ס בין השנים 2563-2723 לפנה"ס. אולם, יש הסבורים שבנייתו מתארכת עד למאה ה-40 לפנה"ס. בערבית נקרא הספניקס "אבו אל-הול", "אבי הטרור" או "אבי האימה". לפי האמונה, תפקידו של "הספניקס הגדול של גיזה" הוא לשמור על הפירמידות מסביבו.
.
.