אחד מהציורים על חומות הפרוזדור המוביל לשער עש תר
.
שער עש תר שימש כשער השמיני לעיר בבל. השער נקרא על שם האלה עשתר. השער נבנה בשנת 575 לפני הספירה בפקודת המלך נבוכדנצר השני בחלק הצפוני של העיר. הכניסה לעיר בבל העתיקה הייתה דרך פרוזדור ארוך מוקף חומות מאסיביות מקושתות בציורי חיות כאשר בסופו השער. במשך זמן רב נחשב השער כאחד משבעת פלאי תבל.
.
.
הדמיה של בבל העתיקה ושער עש תר
.
.
הריסות שער עש תר היום בעירק
.
.
שחזור מדוייק של שער עש תר בעירק
.
.