.
.
.
.
קרואטיה- 1 דינרה 1991 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
קרואטיה- 5 דינרה 1991 UNC
מחיר: 2 ש"ח

.
קרואטיה- 10 דינרה 1991 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
קרואטיה- 25 דינרה 1991 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
קרואטיה- 100 דינרה 1991 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
קרואטיה- 500 דינרה 1991 UNC
מחיר: אין

.
קרואטיה- 1,000 דינרה 1992 UNC
מחיר: אין

.
קרואטיה- 2,000 דינרה 1992 UNC
מחיר: אין

.
קרואטיה- 5,000 דינרה 1992 UNC
מחיר: אין
.
קרואטיה- 10,000 דינרה 1992 UNC
מחיר: אין
.
קרואטיה- 50,000 דינרה 1993 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
קרואטיה- 100,000 דינרה 1993 UNC
מחיר: 2 ש"ח