בלארוס 50 רובל 2000 UNC
מחיר: 2 ש"ח

בלארוס 1000 רובל UNC
מחיר: 3 ש"ח

בלארוס- 50 קפייקי 1992 UNC
מחיר: 2 ש"ח
. בלארוס- 1 רובל 1992 UNC
מחיר: אין
.

בלארוס- 3 רובל 1992 UNC
מחיר: אין

.
בלארוס- 5 רובל 1992 UNC
מחיר: אין
.
בלארוס- 10 רובל 1992 UNC
מחיר: אין
.
בלארוס- 25 רובל 1992 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
בלארוס- 50 רובל 1992 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.

בלארוס- 100 רובל 1992 UNC
מחיר: 2 ש"ח