לאוס- 5 קיפ 1979 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
לאוס- 10 קיפ 1979 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
לאוס- 20 קיפ 1979 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
לאוס- 50 קיפ 1979 UNC
מחיר: 2 ש"ח

.
לאוס- 100 קיפ 1979 UNC
מחיר: 2 ש"ח

.
לאוס- 500 קיפ 1988 UNC
מחיר: 2 ש"ח