בולגריה- 3 לבה 1951 UNC
מחיר: 3 ש"ח

.
בולגריה- 25 לבה 1951 UNC
מחיר: 3 ש"ח

.
בולגריה- 50 לבה 1951 UNC
מחיר: 3 ש"ח

.
בולגריה- 20 לבה 1991 UNC
מחיר: 3 ש"ח
.
בולגריה- 50 לבה 1992 UNC
מחיר: 2 ש"ח