בורונדי- 10 פרנק 2005 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
בורונדי- 20 פרנק 2005 UNC
מחיר: 2 ש"ח

.
בורונדי- 50 פרנק 2006 UNC
מחיר: 4 ש"ח

.
בורונדי- 100 פרנק 2001 UNC
מחיר: 5 ש"ח

בורונדי- 100 פרנק 2010 UNC
מחיר: 4 ש"ח