זמביה- 2 קוואצ'ה 1980-88 UNC
מחיר: 2 ש"ח
. זמביה- 5 קוואצ'ה 1980-88 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
זמביה-50 קוואצ'ה 1980-88 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
זמביה-10 קוואצ'ה 1989-91 UNC
מחיר: 4 ש"ח
. זמביה-50 קוואצ'ה 2006 UNC
מחיר: 3 ש"ח
.

זמביה-500 קוואצ'ה 2006(פולימר) UNC
מחיר: 7 ש"ח