פרעה מצרים העתיקה תות ענח אמון, 1334-1354, היה המלך ה-11 בשושלת ה-18. הוא ירש את כס המלוכה בגיל שמונה ומלך תקופה קצרה מאוד עד מותו המסתורי בגיל תשע-עשרה. עם זאת, שמו נהפך להיות מהידועים שבפרעונים הודות לכך שקברו היה היחידי ב-"עמק המלכים" שלא נבזז ונתגלה עם כל אוצרותיו רק במאה ה-20.
.
.