יוגוסלביה- 100 דינרה 1965 UNC
מחיר: אין

.
יוגוסלביה- 10 דינרה 1968 UNC
מחיר: 3 ש"ח
.
יוגוסלביה- 500 דינרה 1970 UNC
מחיר: אין
.
יוגוסלביה- 20 דינרה 1974 UNC
מחיר: 3 ש"ח

.
יוגוסלביה- 10 דינרה 1978 UNC
מחיר: 3 ש"ח

.
יוגוסלביה- 50 דינרה 1978 UNC
מחיר: 3 ש"ח

.
יוגוסלביה- 1,000 דינרה 1978 UNC
מחיר: אין
.
יוגוסלביה- 500 דינרה 1981 UNC
מחיר: אין

.
יוגוסלביה- 1,000 דינרה 1981 UNC
מחיר: 3 ש"ח
.
יוגוסלביה- 100 דינרה 1986 UNC
מחיר: 3 ש"ח

.
יוגוסלביה- 50 דינרה 1990 UNC
מחיר: 3 ש"ח

.
יוגוסלביה- 500 דינרה 1990 UNC
מחיר: אין

.
יוגוסלביה- 1,000 דינרה 1990 UNC
מחיר: אין
.
יוגוסלביה- 1,000 דינרה 1991 UNC
מחיר: אין
.
יוגוסלביה- 100 דינר 1994 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
יוגוסלביה- 50,000 דינרה 1994 UNC
מחיר: אין
.
יוגוסלביה- 5,000,000 דינרה 1994 UNC
מחיר: אין

.
יוגוסלביה- 10 דינרה 2000 UNC
מחיר: אין

.
יוגוסלביה- 20 דינרה 2000 UNC
מחיר: אין