זאיר- 5 נואוויאקס מקוטה 1993 UNC
מחיר: 4 ש"ח
.
זאיר- 10 נואוויאקס מקוטה 1993 UNC
מחיר: 4 ש"ח

.
זאיר- 50 נואוויאקס מקוטה 1993 UNC
מחיר: 4 ש"ח