סלובניה- 10 טולרייב 1992 UNC
מחיר: אין
.
סלובניה- 20 טולרייב 1992 UNC
מחיר: 4 ש"ח
.
סלובניה- 50 טולרייב 1992 UNC
מחיר: 4 ש"ח

.
סלובניה- 100 טולרייב 1992 UNC
מחיר: איו
.
.
.