סורינאם- 10 גילדות 1963 UNC
מחיר :2 ש"ח
.
סורינאם- 25? גילדות 1995 UNC
מחיר: 2 ש"ח

.
.