טג'יקיסטן- 1 רובל 1994 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
טג'יקיסטן- 5 רובל 1994 UNC
מחיר: 3 ש"ח
.
טג'יקיסטן- 10 רובל 1994 UNC
מחיר: 3 ש"ח

.
טג'יקיסטן- 1 דיראם 1999 UNC
מחיר: 3 ש"ח
.
טג'יקיסטן- 5 דיראם 1999 UNC
מחיר: 3 ש"ח