אוקראינה- 1 גריבין 2006 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
אוקראינה- 2 גריבני 2005 UNC
מחיר: 3 ש"ח
.
אוקראינה- 5 גריבני 2005 UNC
מחיר: 8 ש"ח
.
אוקראינה- 10 גריבני 2006 UNC
מחיר: 12 ש"ח
.
אוקראינה- 20 גריבני 2005 UNC
מחיר: 20 ש"ח
.
אוקראינה- 50 גריבני 2005 UNC
מחיר: 45 ש"ח
.
.
1991- סדרה ראשונה לאחר פירוק ברית המועצות
.
אוקראינה- 1 קרבובנטטס 1991 UNC
מחיר: 2 ש"ח

.
אוקראינה- 3 קרבובנטטס 1991 UNC
מחיר: 2 ש"ח

.
אוקראינה- 5 קרבובנטטס 1991 UNC
מחיר: 2 ש"ח

.
אוקראינה- 10 קרבובנטטס 1991 UNC
מחיר: 3 ש"ח