ניקרגואה- 1 סנטבו 1991 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
ניקרגואה- 5 סנטבו 1991 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
ניקרגואה- 10 סנטבו 1991 UNC
מחיר: 2 ש"ח

.
ניקרגואה- 25 סנטבו 1991 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
.
.