הודו- 5 רופי 75-1970 UNC
מחיר: אין
. הודו- 2 רופי 1976 UNC
מחיר: אין
.

הודו- 2 רופי 1977-1981 UNC
מחיר: 3 ש"ח

.

הודו- 1 רופי 1984 UNC
מחיר: אין

.

הודו- 10 רופי 1996 UNC
מחיר: 4 ש"ח
.

הודו- 5 רופי 2001 UNC
מחיר: 3 ש"ח