רומניה- 200 ליי 1992 UNC
מחיר: אין
.
רומניה- 500 ליי 1992 UNC
מחיר: אין
.
רומניה- 1,000 ליי 1998 UNC
מחיר: אין

.
רומניה- 10,000 ליי 1998 UNC
מחיר: אין

.
רומניה- 2,000 ליי 1999(פולימר) VF
מחיר: 3 ש"ח
.
רומניה- 10,000 ליי 1999 (פולימר) UNC
מחיר: 6 ש"ח

רומניה- 1 לאו 2005 (פולימר) UNC
מחיר: 4 ש"ח


רומניה- 5 לאיי 2005 (פולימר) UNC
מחיר: 15 ש"ח