הנפקה שישית-סדרת צבא בריטניה 1972
.
.
בריטניה- 5 פני 1972 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
בריטניה- 10 פני 1972 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
בריטניה- 50 פני 1972 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
.
הנפקה רביעית-סדרת צבא בריטניה 1960
.

.
בריטניה- 1 פאונד 1960 UNC
מחיר: 2 ש"ח