מוזמביק- 100 מטיקס 1976 UNC
מחיר: אין
.
מוזמביק- 500 מטיקס 1976 UNC
מחיר: 4 ש"ח
.
מוזמביק- 500 מטיקס 1983 UNC
מחיר: 8 ש"ח
.
מוזמביק- 50 מטיקס 1986 UNC
מחיר: 4 ש"ח
.
מוזמביק- 100 מטיקס 1989 UNC
מחיר: 4 ש"ח
.
מוזמביק- 1,000 מטיקס 1989 UNC
מחיר: 8 ש"ח
.
מוזמביק- 1,000 מטיקס 1991 UNC
מחיר: 9 ש"ח
.