קירגיסטאן- 1 טהיין 1993 UNC
מחיר: 1 ש"ח

.
קירגיסטאן- 10 טהיין 1993 UNC
מחיר: 1 ש"ח
.
קירגיסטאן- 50 טהיין 1993 UNC
מחיר: 2 ש"ח

.
קירגיסטאן- 5 סום 1997 UNC
מחיר: אין
.
קירגיסטאן- 10 סום 1997 UNC
מחיר: 3 ש"ח
.

קירגיסטאן- 20 סום 1994 UNC
מחיר: אין

.

קירגיסטאן- 1 סום 1999 UNC
מחיר: 2 ש"ח