בהוטן- 1 נגולטורם 1986 UNC
מחיר: 4 ש"ח
.
בהוטן- 2 נגולטורם 1986 UNC
מחיר: 4 ש"ח

.
בהוטן- 1 נגולטורם 2006 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
בהוטן- 5 נגולטורם 2006 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
בהוטן- 10 נגולטורם 2006 UNC
מחיר: 5 ש"ח
.
בהוטן- 20 נגולטורם 2006 UNC
מחיר: אין