בורמה- 1 קיאט 1972 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
בורמה- 5 קיאט 1973 UNC
מחיר: 2 ש"ח

.
בורמה- 10 קיאט 1973 UNC
מחיר: 2 ש"ח
.
בורמה- 25 קיאט 1973 UNC
מחיר: 4 ש"ח
.
בורמה- 15 קיאט 1986 UNC
מחיר: 3 ש"ח