1. מעטפה למשלוח קטן עד בינוני
2. מעטפה למשלוח בינוני עד גדול
3. קרטונים הנסגרים על השטרות במטרה להגנם מפני קמטים ונזקים אחרים
4. רשימה מפורטת של השטרות במעטפה ובסופה חשבונית של ההזמנה
5. ניילון לאחסון השטרות במטרה להגנם מפני נוזלים ולכלוך