גרמניה- 1 מארק 1937

גרמניה- 2 מארק 1937

גרמניה- 5 מארק 1926

גרמניה- 10 מארק 1929

גרמניה- 50 מארק 1933

גרמניה- 100 מארק 1935

גרמניה-1000 מארק 1936