יוגוסלביה- 10 דינרה 1968 UNC
מחיר: 3 ש"ח

יוגוסלביה- 20 דינרה 1974 UNC
מחיר: 3 ש"ח

יוגוסלביה- 10 דינרה 1978 UNC
מחיר: 3 ש"ח

יוגוסלביה- 50 דינרה 1978 UNC
מחיר: 3 ש"ח

יוגוסלביה- 1,000 דינרה 1981 UNC
מחיר: 3 ש"ח

יוגוסלביה- 100 דינרה 1986 UNC
מחיר: 3 ש"ח

יוגוסלביה- 50 דינרה 1990 UNC
מחיר: 3 ש"ח

חבילה של 25 שטרות מיוגוסלביה 1990-1994

מחיר מדהים: 25 ש"ח


יוגוסלביה- 10 דינרה 1990 VG-XF

יוגוסלביה- 50 דינרה 1990 XF

יוגוסלביה- 500 דינרה 1990 VG-XF

יוגוסלביה- 100 דינרה 1991 VG-XF

יוגוסלביה- 500 דינרה 1991 VG-XF

יוגוסלביה- 1000 דינרה 1991 XF

יוגוסלביה- 100 דינרה 1992 XF

יוגוסלביה- 1000 דינרה 1992 VG-XF

יוגוסלביה- 5000 דינרה 1992 VG-XF

יוגוסלביה- 100 דינרה 1993 XF

יוגוסלביה- 5000 דינרה 1993 UNC

יוגוסלביה- 50,000 דינרה 1993 מתקופת האינפלציה AU

יוגוסלביה- 10,000 דינרה 1993 מתקופת האינפלציה UNC

יוגוסלביה- 500,000 דינרה 1993 מתקופת האינפלציה VG-XF

יוגוסלביה- 5,000,000 דינרה 1993 מתקופת האינפלציה AU

יוגוסלביה- 5,000,000 דינרה 1993 מתקופת האינפלציה XF

יוגוסלביה- 50,000,000 דינרה 1993 מתקופת האינפלציה AU

יוגוסלביה- 100,000,000 דינרה 1993 מתקופת האינפלציה UNC

יוגוסלביה- 500,000,000 דינרה 1993 מתקופת האינפלציה AU

יוגוסלביה- 500,000,000 דינרה 1993 מתקופת האינפלציה XF-AU

יוגוסלביה- 1000 דינרה 1994 AU

יוגוסלביה- 5000 דינרה 1994 AU