גאנה- 1 סדי 2007 UNC
מחיר: 15 ש"ח

גאנה- 10 סדיס 2007 UNC
מחיר: 80 ש"ח