סדרת בנק לאומי 1952-1955

ב-1951 הועברו כל הנכסים וההתחייבויות של "בנק אנגלו - פלשתינה" לחברה חדשה בשם "בנק לאומי לישראל בע"מ", והיה צורך להנפיק סדרת שטרות חדשות. הונפקו שטרות שדמיונם הרב לאלה של סדרת אנגלו - פלשתינה והמטבע נקרא: "לירה ישראלי"
.
500 פרוטה בנק לאומי
.
לירה א"י בנק לאומי
.
5 לירות א"י בנק לאומי
.
10 לירות א"י בנק לאומי
.
50 לירות א"י בנק לאומי
.