סדרה א' של הלירה הישראלית-בנק ישראל 1955-1958

ב-1955 הוחלט על הנפקת סדרת שטרות חדשות. לקישוט השטרות נבחרו נופים בארץ ישראל, ולשם עיצובם הוזמנו גרפיקאים אמנים של בית הדפוס הגדול לשטרות בלונדון, "תומס דה לה רו".
.
500 פרוטה בנק ישראל
.
לירה ישראלית אחת בנק ישראל
.
5 לירות ישראליות בנק ישראל
.
10 לירות ישראליות בנק ישראל
.
50 לירות ישאליות בנק ישראל
.